Maandag 2 september 2019 gaven de vier wethouders van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden officieel het startsein van de campagne ‘Kempenbranie’. In de aanpak van Kempenbranie ligt de focus op het veranderen van de omgeving waarin onze jeugd opgroeit. Per saldo zetten we in op een positief jeugdbeleid. De ‘nieuwe’ aanpak komt uit IJsland en is daar 20 jaar geleden ontwikkeld toen IJslandse jongeren de grootste verbruikers waren op het gebied van alcohol, sigaretten en drugs in heel Europa. Succes is gebleken. De IJslandse jongeren gebruiken anno 2019 het minst van alle jongeren in Europa. Daarbij is ook pestgedrag op de IJslandse scholen  afgenomen, diefstalcijfers zijn omlaag gegaan, sportdeelname is flink gestegen net als de deelname aan (vrijwilligers)werk.

De basis voor de aanpak is een jaarlijkse vragenlijst onder alle 15/16 jarigen waarmee de beschermende en risicofactoren in de leefomgeving van kinderen / jongeren in  beeld worden gebracht. Denk hierbij aan de rol van ouders, familie en vrienden, school en vrijetijdsbesteding. In de Kempen is de vragenlijst dit najaar afgenomen in alle vierde klassen van het  Pius X en het Rythovius college. We hebben hiermee een actueel beeld van het middelengebruik onder de jeugd en inzicht in de leefstijl, psychische gezondheid, beschermende en risicofactoren die hierbij een rol spelen.  Uit de eerste analyse is het volgende als meest opvallend naar voren gekomen:

  • Alcoholgebruik onder  jongeren is erg hoog en er wordt al op erg jonge leeftijd met het drinken van alcohol begonnen . Van alle geest veranderende middelen zorgt  alcohol voor de meeste schade  en de hoogste ziekte- en sterftecijfers. Ook het gebruik van slaappillen, kalmeringsmiddelen, lachgas en cannabis onder jongeren is  vrij hoog. Het terugdringen van het middelengebruik vraagt onze directe aandacht.
  • Jongeren ervaren veel ouderlijke steun en monitoring van hun ouders en brengen ook relatief veel tijd met hen door. In relatie tot het alcoholgebruik kan dit betekenen dat ouders  dit accepteren of niet goed in staat zijn om  grenzen te stellen of  hiertegen actie te ondernemen. Dit vraagt om het versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen ouders om middelengebruik tegen te gaan. 
  • Een kleine 10% van de jongeren geeft aan niet lekker in z’n vel te zitten. Jongeren die zich ongelukkig voelen op school hebben een grotere kans om een ongezonde leefstijl te ontwikkelen dan kinderen die zich gelukkig voelen. Samen met de scholen willen  we proberen om dit percentage naar beneden te krijgen.
  • Deelname aan georganiseerde vrijetijdsbestedingen is relatief laag. En opvallend is dat jongeren tot laat buitenshuis zijn. Dit is een risicofactor voor alcoholgebruik. Aangeraden wordt om het georganiseerde aanbod in de vrije tijd van jongeren te versterken.

Aan de slag!

Onder de naam ‘Kempenbranie’ zullen de resultaten de komende tijd worden gedeeld met ouders, het onderwijs maar ook verenigingen en overige organisaties. Daartoe is de website www.kempenbranie.nl gelanceerd en worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. De jongeren zelf worden via bijeenkomsten/evenementen maar ook social media aangesproken met prikkelende slogans in de trant van ‘RUMAG’ en ‘Omdenken’. We willen samen concrete acties afspreken om de beschermende factoren te versterken en de risicofactoren te beperken.  Eind 2020 nemen we opnieuw een vragenlijst af onder de leerlingen die dan in de vierde klas zitten. Zo kunnen we de resultaten meten. En op basis daarvan nieuwe acties afspreken met alle betrokkenen. Voor een gezonde en positieve toekomst van onze jeugd.