Binnen Kempenbranie bieden we twee Triple P (oftewel: positief opvoeden) interventies aan, lezingen en workshops. Lezingen voor ouders van tieners: ouders worden geïnformeerd over het stimuleren van een positieve ontwikkeling van hun tiener. 

Er zijn 3 lezingen die gegeven worden:

  • Verantwoordelijke tieners

Ouders maken kennis met zes belangrijke elementen die tieners tot verantwoordelijke mensen maken. Daarnaast krijgen ouders concrete ideeën aangereikt hoe ze hun tieners elk van de volgende vaardigheden kunnen leren: 

1) Deelnemen aan het beslissingsproces in het gezin; 

2) Zich respectvol en attent gedragen; 

3) Deelnemen aan gezinsactiviteiten; 

4) Een gezonde leefstijl ontwikkelen; 

5) Betrouwbaar zijn; 

6) Assertief zijn.

  • Zelfstandige tieners

Ouders maken kennis met zes aspecten die tieners nodig hebben om met zelfvertrouwen en succes deel te nemen aan het leven op school en daarbuiten. Ouders krijgen concrete ideeën aangereikt om tieners de volgende vaardigheden aan te leren en te stimuleren: 

1) Zelfdiscipline ontwikkelen;

2) Goede gewoontes ontwikkelen;

3) Deelnemen aan activiteiten;

4) Een goede probleemoplosser zijn; 

5) Schoolregels naleven; 

6) Vrienden hebben die je steunen.

  • Sociaal betrokken tieners

Ouders maken kennis met verschillende manieren waarmee ze hun tiener kunnen leren om goede ondersteunende vriendschappen te ontwikkelen en betrokken te raken bij sociale activiteiten en vrijetijdsvoorzieningen in de samenleving. Ouders krijgen concrete ideeën aangereikt om tieners de volgende vaardigheden aan te leren: 

1) Zelfverzekerd zijn; 

2) Beschikken over sociale vaardigheden; 

3) Vooruit plannen bij risicovolle activiteiten; 

4) Afspraken nakomen; 

5) Contacten onderhouden; 

6) Voor anderen zorgen.

Workshops voor ouders van tieners: ouders leren hoe ze positief opvoeden kunnen gebruiken om tieners te stimuleren vaardigheden en competenties te leren die ze nodig hebben om hun welbevinden en ontwikkeling te bevorderen. Er zijn 4 workshops die gegeven worden:

  • Tieners laten meewerken

Tijdens deze workshop delen ouders ervaringen en ideeën over het omgaan met tegendraads gedrag en praten ze over waarom tieners niet graag meewerken. Er komen verschillende strategieën voor positief opvoeden aan bod, die ouders kunnen helpen bij het ontwikkelen van een plan om hun tiener te stimuleren thuis mee te werken.

  • Omgaan met emoties van tieners

Tijdens deze workshop bespreken ouders waarom tieners zo heftig kunnen reageren en hoe zij hun tiener kunnen leren controle over hun emoties te krijgen. Er worden diverse strategieën voor positief opvoeden geïntroduceerd om ouders te helpen hun tieners te leren om beter met hun emoties om te gaan

  • Ruzies in het gezin verminderen

Tijdens deze workshop delen ouders hun ervaringen met conflicten met hun tiener en waarom die zich soms voordoen. Er worden diverse strategieën voor positief opvoeden geïntroduceerd om ouders te helpen hun tieners te leren prettig om te gaan met andere gezinsleden en problemen op te lossen. Er worden eveneens manieren besproken om met conflicten om te gaan die het hele gezin raken.

  • Zelfredzaamheid stimuleren bij tieners

In deze workshop wordt besproken waarom tieners soms risicovolle besluiten nemen en hoe ze kunnen leren zich veilig te gedragen terwijl ze geleidelijk zelfredzaamheid ontwikkelen. Ouders leren strategieën voor positief opvoeden kennen om hun tieners te helpen zich met behulp van een plan goed voor te bereiden op risicovolle situaties of activiteiten waaraan ze willen meedoen en waarin ze te maken kunnen krijgen met moeilijkheden en verleidingen.