Home

Een gezonde omgeving voor jongeren in de Kempen

Het doel van #Kempenbranie is het creëren van een stimulerende en gezonde omgeving waarin jongeren kunnen opgroeien.

Laatste nieuws

  • Op 1 juli veranderde de Drank- en Horecawet in de Alcoholwet. Deze wet richt zich nóg scherper op het voorkomen en terugdringen van problematisch drankgebruik. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een minderjarige in de publieke ruimte strafbaar is geworden.
  • De zomer is voor veel jongeren een prachtige tijd: dagjes weg, kamperen bij de boer en verschillende kermissen. Dit jaar zal de zomer er anders uitzien dan normaal doordat festivals en evenementen waarschijnlijk niet of slechts beperkt doorgaan. Toch liggen verleidingen nog steeds op de loer.
  • 24 en 30 april vond de online ouderavond “Daar gaan ze: jullie kind naar het VO” plaats. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om te kijken of alles nog een keertje rustig willen terugkijken, dan kan dat nog t/m 31 juli a.s. via de onderstaande links
    Scholier gaat voor het eerst naar VO en wordt uitgezwaaid door ouders

Filmpje Nieuwsuur over IJslandse aanpak

In 2019 heeft een zestal Nederlandse gemeenten zich aangesloten bij een landelijke pilot om de IJslandse aanpak ook in Nederland te introduceren. Nieuwsuur maakte daar een filmpje van dat heel duidelijk maakt waar de IJslandse aanpak voor staat.

 

Filmpje van het Trimbos Instituut over het IJslands preventiemodel

In bijgaand filmpje wordt eenvoudig uitgelegd wat nu zo anders is aan deze aanpak die al meer dan 20 jaar succesvolle resultaten oplevert in IJsland.