Voor samenwerkingspartners

Kempenbranie gaat uit van het principe dat meerdere partijen hun verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding van een kind tot een gelukkige volwassene. Niet alleen ouders en school zijn betrokken bij dit proces. We kijken breder in de omgeving van het kind naar bijv. sport- en muziekvereniging, grootouders, buren, klasgenoten, vrienden, collega's/leidinggevenden van een bijbaantje etc.

Daarnaast kennen we samenwerkingspartners die hun naam aan Kempenbranie hebben verbonden.