Doelstelling

Het doel van #Kempenbranie is het creëren van een stimulerende en gezonde omgeving waarin jongeren (we richten ons op jongeren tot 18 jaar) kunnen opgroeien. Vier factoren ( ook wel domeinen genoemd) spelen daarin een belangrijke rol: de vrienden en leeftijdsgenoten, de school, het gezin en de vrije tijdsbesteding. Binnen deze domeinen worden acties, interventies en maatregelen bedacht en ingezet om middelengebruik onder jongeren te voorkomen.

Doe mee!

Meedoen om een verandering te bewerkstelligen en alternatieven te bieden die voorzien in een gezonde toekomst van onze jeugd en samenleving. Meedoen om het stigma dat onze gemeenten hebben als het gaat om het alcohol en drugsgebruik uit de wereld te helpen. Dat we met elkaar laten zien dat we het middelengebruik kunnen terugdringen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen.

We moeten het samen doen!

#Kempenbranie hebben we allemaal. Het lukt alleen als we de branie hebben om keuzes te maken. Als we met elkaar het lef hebben om te knokken voor de toekomst van onze kinderen. Als we het lef hebben om aan de buitenwereld te laten zien dat het beeld dat men van ons heeft niet klopt omdat we dat zelf veranderd hebben. Onze toekomst en het imago van ons als inwoners veranderen door gebruik te maken van de gemeenschapszin. Stel uzelf nu de vraag, heeft u de branie om mee te doen?

Heeft u vragen, ideeën of tips? Laat het ons weten en mail ons op: kempenbranie@kempengemeenten.nl