Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag en waarom doen we er verstandig aan als (sport)vereniging hier aandacht aan te besteden? Dat zijn de twee hoofdvragen waar tijdens deze verdiepingscursus allereerst de focus op zal liggen.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn o.a. schelden, pesten, onredelijke verwachtingen en eisen, bedreiging, geweld en lichamelijk of geestelijk misbruik. Grensoverschrijdend gedrag binnen een vereniging heeft vaak een enorm negatieve impact op meerdere individuen en de gehele vereniging. Het kan de vereniging zelfs overstijgen.

Wat zijn de grenzen en kaders waarbinnen je als vereniging je activiteiten wilt en kunt verzorgen? Welke afspraken maken we hierover met elkaar en hoe leef je deze na? Hoe borgen we deze afspraken? Hoe star en flexibel gaan we hiermee om? Hoe spreken we elkaar op een positieve en respectvolle manier aan? Hoe kunnen we elkaar beschermen en helpen we elkaar? En wat doen we als er iets gebeurt waarover we het niet eerder met elkaar hebben gesproken? Niet alles kunnen we voorzien of voorspellen. Wat moeten en kunnen we in dergelijke situaties? Als je bijvoorbeeld misbruik vermoedt, wat zijn dan je rechten en plichten? En waar kun je hulp vinden en krijgen?

Over de modules:

 • -
  Avanti-Turnivo hal van Sporthuis Reusel, Schutsboom 1, 5541 RW Reusel
  Deze module richt zich op (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag van een trainer/coach ten opzichte van één of meerdere leden van een vereniging.
  Module
 • -
  Avanti-Turnivo hal van Sporthuis Reusel, Schutsboom 1, 5541 RW Reusel
  In module 3 richten we ons op situaties wanneer er sprake is van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, van bestuursleden, trainers, coaches, leiders en/of personen in overige vrijwilligersfuncties.
  Module
 • -
  Avanti-Turnivo hal van Sporthuis Reusel, Schutsboom 1, 5541 RW Reusel
  De vierde en afsluitende module focust op ouders en hun gedrag. Als je als trainer/coach jeugd begeleidt, beland je daarmee vanzelf ook in een relatie met de ouder(s) van het kind.
  Module

Praktische informatie

De cursus wordt verzorgd door Ruben Keulers van The Movement Company (psychofysiek trainer/coach en pedagoog). De modules vormen samen één gehele cursus, maar worden op een dusdanige wijze aangeboden dat vrijwilligers ook kunnen deelnemen aan separate modules. Het heeft overigens wel onze voorkeur dat deelnemers alle 4 de modules volgen. 

De cursus wordt gegeven in de Avanti-Turnivo hal van Sporthuis Reusel, Schutsboom 1, 5541 RW Reusel. De modules starten steeds om 20.30 uur en duren ongeveer twee uur.  

Aanmelden?

Elke vereniging in de Kempen kan vrijwilligers aanmelden voor 1 of meer modules. Ook vrijwilligers die de eerste cursus niet gevolgd hebben kunnen deelnemen aan deze verdiepingscursus.

Aanmelden verdiepingscursus grensoverschrijdend gedrag

Vol=vol. Aan elke module kunnen maximaal 20 mensen deelnemen.