#Kempenbranie is in 2019 als pilot van start gegaan. Doel is om het welbevinden van jongeren te verhogen. Met andere woorden: dat ze lekker in hun vel zitten. We willen dat er hier in de Kempen een gezonde omgeving is om op te groeien. We zorgen samen voor die gezonde en veilige omgeving. Ouders, (sport)verenigingen, school, GGD, buurt etc... in de Kempen doen we het samen!

  • The Lab of Life: zo krijgen jongeren meer motivatie, energie en minder stress!

    -

    Om jongeren te helpen stress en het gevoel van overbelasting te verminderen bieden de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden begin 2022 weer een nieuwe The Lab of Life training aan voor jongeren. Met deze training leren jongeren hoe ze zelf om kunnen gaan met hun energie en hoe ze de regie kunnen pakken over hun dagelijkse leven zodat ze weer lekkerder in hun vel zitten.

    Cursus