#Kempenbranie is in 2019 als pilot van start gegaan. Doel is om het welbevinden van jongeren te verhogen. Met andere woorden: dat ze lekker in hun vel zitten. We willen dat er hier in de Kempen een gezonde omgeving is om op te groeien. We zorgen samen voor die gezonde en veilige omgeving. Ouders, (sport)verenigingen, school, GGD, buurt etc... in de Kempen doen we het samen!