Privacyverklaring

Algemeen

Voor #Kempenbranie (een programma van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website centraal. #Kempenbranie gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. Bij het gebruik van deze website is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  

Functionaris Gegevensbescherming 

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij #Kempenbranie een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Om toe te zien op de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Voor #Kempenbranie bekleedt de heer E. Jongen (fg@kempengemeenten.nl) deze functie. Onze FG is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd met nummer FG001955.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen #Kempenbranie omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en privacyreglement. Een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens binnen #Kempenbranie is opgenomen in een register van verwerkingen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door #Kempenbranie, dan kunt u mailen naar kempenbranie@kempengemeenten.nl of een brief sturen naar:

Gemeente Bladel
#Kempenbranie
Postbus 11
5530 AA Bladel