Jongeren en Experimenteergedrag (folder)

In de Kempen starten kinderen eerder met het drinken van alcohol en drinken ze meer. De cijfers uit het onderzoek van Kempenbranie zijn als volgt:

67% heeft in de afgelopen maand alcohol gedronken

49% sport drie keer per week of meer

60% is minstens 1 keer per week ’s nachts buiten

27% zit meer dan drie uur per dag achter een scherm

84% ervaart steun binnen het gezin

92% voelt zich gelukkig

94% voelt zich veilig

18% heeft gedronken voor zijn/haar dertiende jaar

43% slaapt minstens acht uur per nacht

79% heeft ooit gedronken

8% zit niet lekker in zijn of haar vel

9% rookt cannabis en 12% gebruikt slaap- of kalmeringspillen zonder recept.

In bijgaande brochure leest u meer over het project Kempenbranie en krijgt u tips om meteen mee aan de slag te gaan samen met uw kind.