Is dit de zoveelste anti- alcoholcampagne?

Nee, zeer zeker niet. De aanpak in IJsland leert dat een lange termijn aanpak waarbij de omgeving, maar ook (sport)activiteiten onderdeel van uitmaken beter werken dan glossy posters. Kempenbranie moet leiden tot een gedragsverandering, bij de jongeren maar ook bij hun omgeving. Ouders spelen daarin een cruciale rol. Ook al hebben we vaak het idee dat pubers niks oppikken van wat we zeggen, de waarheid is gelukkig anders. Pubers luisteren wel degelijk naar hun omgeving. We hebben nog een lange weg te gaan om de mindset 'Het kan toch geen kwaad, dit deden wij vroeger ook' om te buigen. Zie bijgaande filmpje: https://www.ed.nl/eindhoven/ouders-over-drankgebruik-kempen-niet-te-betuttelend-doen-over-alcohol~a12df2ed/

Eén biertje kan geen kwaad, maar inmiddels weten we door onderzoek zoveel meer over de kwalijke gevolgen van alcohol en drugs voor het jonge brein...