Bijeenkomst Moedige Moeders november

Elke laatste dinsdag van de maand

Kent u de Moedige Moeders in de Kempen al? ‘Moedige Moeders’ is een zelfhulpgroep voor ouders die leven met een verslaafd kind.

Het initiatief is een aantal jaren geleden opgezet door een aantal ouders in de Kempen. Deze groep ouders zet zich in voor:

  • hun eigen kinderen (en zijzelf) zodat zij worden geholpen om hun verslaving een plaats te geven in hun leven;
  • het doorbreken van het taboe op drugsverslaving;
  • jongeren, die nog geen drugs gebruiken, zodat zij minder risico lopen om met drugs in aanraking te komen;
  • een betere verslavingszorg


    De Moedige Moeders komen elke laatste dinsdag van de maand bij elkaar in het Aquinohuis (dr. Rauppstraat 52) in Bergeijk. Je kunt hier terecht voor een gesprek, begrip, een bemoedigend woord.  Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en concrete tips aan elkaar gegeven om de strijd aan te gaan tegen het drugsgebruik. Bij de maandelijkse bijeenkomst staat vaak een bepaald thema centraal en wordt regelmatig hulp ingeroepen van experts van verschillende hulpverleningsorganisaties.

De Moedige Moeders is er niet alleen voor moeders maar ook voor vaders, broers, zussen, opa’s, oma’s, vrienden etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via moedigemoedersdekempen@hotmail.com of bellen met Kitty (06-44625441).

Startdatum van het evenement 26-11-2019
Einddatum van het evenement 26-11-2019