Op 1 juli veranderde de Drank- en Horecawet in de Alcoholwet. Deze wet richt zich nóg scherper op het voorkomen en terugdringen van problematisch drankgebruik. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een minderjarige in de publieke ruimte strafbaar is geworden. Zowel degene die de alcohol doorgeeft als de minderjarige die de alcohol ontvangt, kan een boete krijgen van € 100,00. Geef dus NIX door!

Meer over de Alcoholwet

In onze gemeente krijgt 11% van de 12-18-jarigen drank aangeboden via ouders en 9% via vrienden. Bijna 8 op de 10 Nederlanders drinkt wel eens alcohol. Hiervan zijn ruim een miljoen mensen overmatige drinkers. Met de nieuwe Alcoholwet moet het aantal probleemdrinkers en de schadelijke gevolgen van alcohol terug-gedrongen worden. Ook moet de wet ervoor zorgen dat het alcoholgebruik onder jongeren daalt, zodat kin-deren gezond opgroeien. De aanpassingen moeten ook ouders meer bewust maken van hun rol in het voor-komen van alcoholgebruik onder minderjarigen. 
 

Prijsacties en online verkoop

Naast de boete voor het doorgeven van alcohol, zijn er maatregelen op prijsacties en online verkoop van alcohol. Voor supermarkten, slijterijen en webshops is het verboden om meer dan 25% korting op alcohol-houdende drank te geven. Zo zijn ‘twee halen, één betalen’ of ‘30% korting’ niet meer toegestaan. Voor de online verkoop van alcohol geldt daarnaast ook dat de leeftijd van de koper moet worden  nagegaan met een controlevraag tijdens het bestelproces. Bij de bezorging moet aan de hand van een ID bewijs gecontroleerd worden of de ontvanger 18 jaar of ouder is. De alcohol mag niet bezorgd worden aan een minderjarige of bij de buren.
 

#Kempenbranie

Samen met gemeenten Bergeijk, Bladel en Eersel en onder andere GGD Brabant-Zuidoost, Novadic-Kentron en de 3 scholen voor voortgezet onderwijs in de Kempen werken we aan het terugdringen van (problematisch) alcoholgebruik onder jongeren. Dit doen we onder de noemer #Kempenbranie. De focus ligt op het creëren van een stimulerende en gezonde omgeving waarin jongeren op kunnen groeien.